Projekty technologiczne

Znalezienie odpowiedniego lokalu do prowadzenia działalności gastronomicznej stanowi pierwszy krok do otwarcia własnej restauracji. Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba najpierw zadbać o odpowiednie zaprojektowanie wnętrza kuchni. Zadanie to najlepiej powierzyć profesjonalistom z biura projektowego Benler, którzy w trakcie realizacji zlecenia postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i systemu HACCP oraz respektują normy sanitarne. Przygotowany starannie projekt technologii zaplecza gastronomicznego umożliwia planowanie dalszych prac remontowych oraz adaptacyjnych wykonywanych w lokalu.

Kim jesteśmy?

W naszym biurze projektowym pracuje zespół specjalistów, których wyróżnia wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań związanych z projektowaniem wyglądu lokali gastronomicznych. Są to osoby, które dysponują rozległą wiedzą na temat budowy oraz zasad funkcjonowania urządzeń stanowiących standardowe wyposażenie profesjonalnych kuchni. Systematycznie uczestniczą one w różnych kursach doszkalających oraz warsztatach pracy.

Co oferujemy?

Dla naszych klientów przygotowujemy projekty technologiczne, w których zamieszczamy przede wszystkim wykaz wybranych elementów wyposażenia oraz ich rozkładu w pomieszczeniu. Ponadto w opracowanych przez nas dokumentach zawieramy także praktyczne wytyczne odnośnie ewentualnej konieczności przebudowy danego lokalu. A wszystko po to, aby można było umieścić w nim wszystkie niezbędne urządzenia wraz z przyłączami elektrycznymi, gazowymi i wodno-kanalizacyjnymi pozwalającymi na sprawne działanie poszczególnych sprzętów. Przy realizacji projektów poza obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, a także zasadami BHP, kierujemy się również wielkością i charakterem lokalu, a także rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak działamy?

Zanim podejmiemy się realizacji zleconego zadania, najpierw odwiedzamy lokal, którego projekt wyposażenia będziemy przygotowywać. Robimy ogólny przegląd pomieszczenia, przeprowadzamy rozmowę z właścicielami i pracownikami na temat ich życzeń i oczekiwań co do przyszłego wyglądu kuchni. Potem przystępujemy do opracowania wstępnego projektu technologicznego, uwzględniając przy tym zebrane wcześniej uwagi i spostrzeżenia. Na tym etapie wykonujemy rysunki różnych wariantów, a następnie przedstawiamy je restauratorom w celu ich zaakceptowania bądź naniesienia określonych poprawek. Jeśli nie są oni w stanie samodzielnie zdefiniować swoje życzenia w tym zakresie, oferujemy im możliwość przejrzenia zdjęć naszych dotychczasowych realizacji, które również dla nich mogą stanowić inspirację do zaprojektowania kuchni w konkretnym stylu. Na dalszym etapie postępowania dobieramy poszczególne elementy wyposażenia lokalu dopasowane do jego wielkości oraz charakteru prowadzonej działalności. W tej fazie dokonujemy także wstępnego oszacowania kosztów inwestycji. Po ich zatwierdzeniu przystępujemy do działania. Realizujemy wszystkie założenia przygotowanych projektów, w razie potrzeby dokonując w nich modyfikacji w porozumieniu z klientem.

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Z naszej oferty mogą skorzystać przede wszystkim osoby prowadzące zakłady żywienia zbiorowego, takie jak: hotele, restauracje, domy weselne, zajazdy, pensjonaty, kantyny pracownicze. Jesteśmy otwarci również na współpracę z właścicielami tzw. „małej gastronomii” (np. kawiarni, cukierni, pizzerii, barów. Przygotowujemy także projekty kuchni szkolnych, przedszkolnych i szpitalnych. Kompleksowo wyposażamy lokale firm cateringowych, ośrodków wypoczynkowych i kolonijnych.