Odwieczna dyskusja - lokal w centrum czy na uboczu?

30 września 2016

 

Aby odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule, należy postawić się w dwóch zasadniczo odmiennych rolach. Inne zdanie na temat umiejscowienia lokalu gastronomicznego mogą mieć jego właściciele i ludzie nim zarządzający, a odmienne jego potencjalni klienci. Wszystko powinno zatem zmierzać do punktu, w którym obie strony znajdą pewnego rodzaju "kompromis", co przyniesie obu tym grupom korzyści.

 

Nie można zatem stwierdzić jednoznacznie, w jakim miejscu powinien znajdować się lokal gastronomiczny, jeśli nie zdefiniujemy najpierw jego grupy odbiorców. Zupełnie inaczej sytuacja będzie się przedstawiała np. w przypadku pizzerii, która skupiać się będzie na sprzedaży telefonicznej i wysyłkowej, a inaczej w przypadku dużej restauracji, oferującej wysokiej jakości posiłki, przystosowanej do klientów biznesowych czy turystów.

 

Oczywistym jest więc fakt, że przed podjęciem decyzji o umiejscowieniu jakiegokolwiek punktu gastronomicznego, należy wykonać szereg czynności, mających na celu ułatwienie wyboru. Jeżeli nie mamy wizji, w której klarownie dostrzegamy naszą grupę docelową, to wybór lokalizacji można równie dobrze powierzyć ślepemu losowi. Z pewnością jednak bardziej opłacalne będzie poznanie naszego klienta i dopasowanie się do jego potrzeb.

 

Wracając do pytania tytułowego, można odpowiedzieć jednym zdaniem. Każda lokalizacja - zarówno w centrum, jak i na uboczu - będzie dobra, jeśli poprawnie określimy profil naszej działalności i dopasujemy ją do potencjalnych klientów. Nie ma wątpliwości, że elegancka kawiarnia czy restauracja powinna się znajdować w centrum. Mniejsze, np. rodzinne biznesy o węższym zakresie działalności raczej w pobliżu większych osiedli, gdzie nie grozi im duża konkurencja czy wysokie opłaty związane z zajmowaniem lokalu.

Odwieczna dyskusja - lokal w centrum czy na uboczu?Odwieczna dyskusja - lokal w centrum czy na uboczu?Odwieczna dyskusja - lokal w centrum czy na uboczu?